Projektová činnost

 • Návrh stavby – od zkušených architektů
 • Zpracování oznámení o vlivu záměru na životní prostředí (EIA)
 • Zpracování dokumentace pro územní řízení
 • Pomoc při zpracování Žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC)
 • Zpracování dokumentace pro stavební řízení
 • Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele
 • Zpracování dokumentace pro realizaci
 • Nově Vám také zpracujeme, našimi zkušenými architekty, návrh interiéru
 • Provedení energetického auditu
 • Průkaz energetické náročnosti budovy PENB
 • Příprava a podání žádosti o dotaci např. Zelená Úsporám
 • Zajištění stavebního povolení nebo ohlášky stavby