Dřevostavby

V celé řadě evropských zemí je dynamika rozvoje v oblasti výstavby nízkoenergetických domů doslova závratná. V r. 2010 budou v německy mluvících zemích tvořit více než polovinu novostaveb právě nízkoenergetické a pasivní domy.

Jsme přesvědčeni, že již dnes není žádný důvod stavět domy s horším energetickým standardem. Výhody malé spotřeby tepla na vytápění, snížení závislosti na stoupajících cenách energie jejím využitím z obnovitelných zdrojů, vysoké kvality vnitřního prostředí při minimálním zvýšení investičních nákladů (zpravidla do 10 %) jsou jistě zcela přesvědčivé.

Nízkoenergetické domy – dřevostavby