Panelový dům Boční 481, Příbram

Rozsah prací:

  • zateplení obvodového pláště
  • zateplení střešního pláště
  • vyzdívky meziokenních vložek MIV
  • balkónové zábrany
  • výměna sklepních a dovýměna bytových oken

Termín zahájení: 17.6. 2013
Termín ukončení: 17.7.2013
Počet pracovníků: 7
Výrobce ETICS: Weber, EPS 120mm, silikonová omítkovina zrnitosti 1,5 mm.

Po dokončení: