Certifikát Rigips (01. 01. 2013)

Jako jedni z prvních jsme pro naši partnerskou společnost Mobile Point Corporation a.s. získali certifikaci na montáž sádrokartonové konstrukce suché výstavby včetně konstrukcí protipožárních. Dále jsme díky certifikaci oprávněni provádět kontroly provozuschopnosti před uvedením požárně bezpečnostních zařízení do provozu. Provádění kontrol provozuschopnosti jsou od 1. 1. 2013 povinné pro každého stavebníka.